Sikring av driftsbygninger - butikker og industribygg

Vi tar en gjennomgang av bygget, og kommer frem til en løsning som er i tråd med de retningslinjene som foreligger.


Krav som blir stilt:
  1. Brann og evakuering, klassifisering etter NS 3919 
  2. FG-Krav ( Forsikrings Godkjenningsnemden)
  3. TEK10
    §1-1. Formål
    Forskriftene skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til en god visuell kvalitet, universell utforming, og slik at tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.
shutterstock_304683101
shutterstock_225186253
shutterstock_590245826

Kontakt: 


T. Stueland Lås AS
Morenefaret 1
4340 Bryne

Mobilnr: 926 17 773
E-post: post@stueland-las.no

ÅPNINGSTIDER  2017
Mandag – fredag: 07.00 - 12.00
Torsdag:                 07.00 - 18.00 
Lørdag – søndag: Vakt
Ellers etter avtale